13- எமது வாழ்வு

13- எமது வாழ்வு

TamilTamil
0 மாணவர்கள், , கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டதுNovember 20, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

தேவைகள்

இந்தப் படிப்பைத் தொடங்குவதற்கு முன், தேவையான முன்நிபந்தனைப் படிப்பை நீங்கள் முடிக்க வேண்டும்: 12- எமது பண்பாடு

விளக்கம்

ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய வாழ்வை மனம் போன போக்கில் அமைத்து விடாது அல்லாஹ்வும் அவனது தூதர் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களும் கூறிய பிரகாரம் அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன் எனில் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் தாம் நம்முடைய வாழ்வின் முன்மாதிரி ஆவார்கள் .

பாடத்தின் உள்ளடக்கம்

மொத்தம் : 10 விரிவுரைகள்

பாட பயிற்றுவிப்பாளர்

அம்சங்கள்

  • விரிவுரைகள் 10
  • மொழி TamilTamil
  • வினாக்கள் 10
  • முன்னோட்ட பாடங்கள் 0
  • திறன் நிலை
  • மாணவர்கள் 0

வகைகள்

தடங்கள்

குறிச்சொற்கள்