9- எமது உணவு

9- எமது உணவு

TamilTamil
0 மாணவர்கள், , கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டதுNovember 19, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
சேர உள்நுழைக
You must enroll in this course to access course content.

தேவைகள்

இந்தப் படிப்பைத் தொடங்குவதற்கு முன், தேவையான முன்நிபந்தனைப் படிப்பை நீங்கள் முடிக்க வேண்டும்: 8- எமது கொடுக்கல் வாங்கல்

விளக்கம்

இந்த காணொளியில் ஒரு முஸ்லிமின் உணவு பானம் குறித்த இஸ்லாமின் வழிகாட்டல் கூறப்பட்டுள்ளது அதில் ஹலால் ஹராம் பற்றிய தெளிவும் உள்ளது

பாடத்தின் உள்ளடக்கம்

மொத்தம் : 9 விரிவுரைகள்

பாட பயிற்றுவிப்பாளர்

அம்சங்கள்

  • விரிவுரைகள் 9
  • மொழி TamilTamil
  • வினாக்கள் 9
  • முன்னோட்ட பாடங்கள் 0
  • திறன் நிலை
  • மாணவர்கள் 0

வகைகள்

தடங்கள்

குறிச்சொற்கள்