Chapter 2 – ANG IYONG PANINIWALA (IMAN)

Chapter 2 – ANG IYONG PANINIWALA (IMAN)

TagalogTagalog
1,336 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateDecember 15, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
Login para maka join
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang paniniwala sa mga Pangalan ng Allah at sa Kanyang mga Katangian

Ang paniniwala sa lahat ng pinagtibay ng Allah para sa Kanyang Sarili mula sa Kanyang Aklat o sa Sunnah (katuruan) ng Kanyang Sugo tungkol sa mga Pangalan at mga Katangian nang ayon sa marangal na pamamaraan angkop para sa Allah. Samakatuwid, ang Dakilang Allah ang may angkin ng mga Naggagandahang Pangalan at Pinakaganap na mga Katangian, walang makatutulad sa Kanya sa Kanyang mga Pangalan at mga Katangian. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Walang anupaman ang makakatulad sa Kanya, at Siya ang Lubos na Nakakarinig, ang Ganap na Nakakakita}. Surah Ash-Shura (42): 11 Samakatuwid, ang Allah ay malayong maitutulad sa alinman sa Kanyang mga nilikha sa lahat ng Kanyang mga Pangalan at mga Katangian.

 

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 22 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 22 days
  • Mga Lectures 22
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 22
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 1,336

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags