Chapter 12 – ANG IYONG KAUGALIAN

Chapter 12 – ANG IYONG KAUGALIAN

TagalogTagalog
380 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateSeptember 21, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang Iyong Pag- uugali

Ang pag-uugali sa Islam ay hindi isang karangyaan at hindi rin isang kalabisan [o karagdagan] nguni’t ito ay isang pangunahing bahagi na nakaugnay sa lahat ng aspeto ng relihiyon [ng Islam], kaya ang pag-uugali sa Islam ay nagtataglay ng mga pinakadakilang antas at pinakamataas na katayuan, at ito ay natutunghayan ng malinaw sa lahat ng mga alituntunin at mga batas ng Islam. Katunayan, ang Propeta ay isinugo upang buuing ganap [at ilarawan] ang marangal na katangian ng pagkakaroon ng mabuting pag-uugali.

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 7 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 7 days
  • Mga Lectures 7
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 7
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 380

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags