Chapter 15 – ANG TALAMBUHAY NI PROPETA MUHAMMAD (sumakanya nawa ang kapayapaan-sallallahu alayhi wa sallam)

Chapter 15 – ANG TALAMBUHAY NI PROPETA MUHAMMAD (sumakanya nawa ang kapayapaan-sallallahu alayhi wa sallam)

TagalogTagalog
387 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateOctober 5, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad, nawa'y mapasakanya ang habag at pagpapala ng Allah.

Layunin:

·      Upang maunawaan ang mga impluwensya sa maagang pamumuhay ni Propeta Muhammad (SAW).

·      Upang maunawaan ang pampulitikang kalagayan sa panahong iyon.

·       Upang maunawaan at alalahanin ang mga paghihirap ng mga naunang Muslim.

Mga Terminolohiyang  Arabik:

·        Kabah - Ang hugis-kwadrado na istraktura na matatagpuan sa lungsod ng Makkah. Nagsisilbi ito bilang isang kalagitnaang bahagi kung saan nakaharap ang lahat ng mga Muslim kapag nananalangin.

 

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 11 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 11 days
  • Mga Lectures 11
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 11
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 387

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags