Chapter 6 – ANG IYONG KAWANG GAWA (ZAKAT)

Chapter 6 – ANG IYONG KAWANG GAWA (ZAKAT)

TagalogTagalog
373 Mga Estudyante, Beginner , Huling na updateSeptember 21, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

Deskripsiyon

Ang iyong Zakaah

Ang Zakaah (takdang kawanggawa) ay ipinag-utos ng Allah [bilang isang tungkulin para sa mga Muslim], at ito ay Kanyang itinakda bilang ikatlong haligi mula sa mga haligi ng Islam, at Kanyang pinaghandaan ng matinding kaparusahan ang sinumang nagtawil [at nagkait] nito, at Kanyang pinag-ugnay ang [diwa ng] pagkakapatiran sa pagitan ng mga Muslim sa pamamagitan ng pagsisisi, pagsasagawa ng Salaah (pagdarasal) at pagbibigay ng Zakaah, tulad ng sinabi ng Kataas-taasang Allah: {Subali’t kung sila’y magsisi, magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng Zakaah, magkagayon, sila ay inyong mga kapatid sa relihiyon.} At-Taubah (9): 11 At sinabi niya ﷺ : «Ang Islam ay itinayo batay sa lima ... ang pagsasagawa ng Salaah at ang pagbibigay ng Zakaah». (Al- Bukhari: 8 – Muslim: 16)
 

 

Nilalaman ng Kusro

Ang Total : 3 Mga Aralin

Guro ng Kurso

Mga Features

  • Ang Estimated na Time: 3 days
  • Mga Lectures 3
  • Wika TagalogTagalog
  • Mga Kasanayan 3
  • Ipakita Lessons 0
  • Level ng Skill Beginner
  • Mga Estudyante 373

Mga Kategoria

Mga Tracks

Mga Tags