40 Hadith Nawawiyyah sa Tagalog

40 Hadith Nawawiyyah sa Tagalog

Alhamdulillah, mula sa tulong ng Allahay aking naisipang isalin sa wikang tagalog ang 40Hadith ni lmam an-Nawawi na may kasamanghangarin na sana sa pamamagitan nang mgababasahing pang-Islamik ay makatulong ito sapagpapalaganap sa tamang katuruan ng relihiyongIslam sa sambayanang Pilipino Muslim at nawaang aking pagsusumikap na ito ay tanggapin ngAllahna ito ay paglilingkod para sa Kanyalamang. […]

Alhamdulillah, mula sa tulong ng Allahay aking naisipang isalin sa wikang tagalog ang 40Hadith ni lmam an-Nawawi na may kasamanghangarin na sana sa pamamagitan nang mgababasahing pang-Islamik ay makatulong ito sapagpapalaganap sa tamang katuruan ng relihiyongIslam sa sambayanang Pilipino Muslim at nawaang aking pagsusumikap na ito ay tanggapin ngAllahna ito ay paglilingkod para sa Kanyalamang.
Wama tawfeeqi illa Billah, Wassalamu alaikom waRahmatullahi wa Barakatuho.
ABDULKHALIQ SHARIF SARIPADA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *