Namna ya swala ya mtume

Namna ya swala ya mtume

Haya ni maneno kwa ufupi yanayo bainisha namna ya swala ya Mtume (s.a.w), nimekusudia kuileta kwa kila Muislamu mwanaume na mwanamke ili ajitahidi kila atakae soma kitabu hiki amuige Mtume (s.a.w) kwa ajili ya kufanyia kazi maneno yake Mtume (s.a.w): (Swalini kama mlivyo niona nikiswali)

Haya ni maneno kwa ufupi yanayo bainisha namna ya swala ya
Mtume (s.a.w), nimekusudia kuileta kwa kila Muislamu mwanaume na
mwanamke ili ajitahidi kila atakae soma kitabu hiki amuige Mtume
(s.a.w) kwa ajili ya kufanyia kazi maneno yake Mtume (s.a.w): (Swalini
kama mlivyo niona nikiswali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *