14-அல்லாஹ்வின் நினைவு (அத்கார்)

14-அல்லாஹ்வின் நினைவு (அத்கார்)

TamilTamil
0 மாணவர்கள், , கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டதுNovember 20, 2023 ,
You must enroll in this course to access course content.
You must enroll in this course to access course content.

தேவைகள்

இந்தப் படிப்பைத் தொடங்குவதற்கு முன், தேவையான முன்நிபந்தனைப் படிப்பை நீங்கள் முடிக்க வேண்டும்: 13- எமது வாழ்வு

விளக்கம்

இந்த காணொளிப்பதிவில் அன்றாட வாழ்வில் ஒரு முஸ்லீம் என்னென்ன திக்ருகளை எப்போது ஓத வேண்டும் என்பது பற்றியும் திக்ரின் சிறப்பை பற்றியும் விளக்குகிறது

 

பாடத்தின் உள்ளடக்கம்

மொத்தம் : 15 விரிவுரைகள்

பாட பயிற்றுவிப்பாளர்

அம்சங்கள்

  • விரிவுரைகள் 15
  • மொழி TamilTamil
  • வினாக்கள் 15
  • முன்னோட்ட பாடங்கள் 0
  • திறன் நிலை
  • மாணவர்கள் 0

வகைகள்

தடங்கள்

குறிச்சொற்கள்